هدیه ویژه مجموعه آموزشی پل

ورک‌شاپ آموزشی تکنیک‌های هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با شناخت عملکرد مغز