دسته: توسعه و رشد فردی

کاریزما

کاریزما چیست؟

“کاریزما؛ کیفیت جذب اطرافیان است” کاریزما، چگونگی جذب و تحت تأثیر قراردادن افراد است. معمولاً تشخیص اینکه فردی کاریزماتیک هست یا نه، آسان است. اغلب دشوارتر این است که دقیقاً بگوییم آن …

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ 0 دیدگاه